Mali logo udruženja i link ka naslovnoj strani

Udruženje slepih i slabovidih Srbije Beli štap

 
Aktuelni projekti Realizovani projekti

Udruženje slepih i slabovidih Srbije "Beli štap" je do sada realizovalo 5 projekata:

 

"OiM - Orijentacija i mobilnost slepih i slabovidih u Srbiji"

Donator: Sektor za odnose sa javnošću, Ambasada SAD u Beogradu

 

"Adaptacija prostorija Udruženja"

Donator: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije

 

"Integrisanje i edukacija šire društvene zajednice putem TV emisija"

Nastavak projekta

Donator: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije

 

"Obuka slepih i slabovidih za rad na računaru"

Donator: Ministarstvo za socijalna pitanja Republike Srbije

 

"Integrisanje i edukacija šire društvene zajdenice putem TV emisija"

Donator: Ministarstvo za socijalna pitanja Republike Srbije

Aktuelni projekti Realizovani projekti

 

©2003-2005 Beli štap. Sva prava zadržana!
Javite se našem webmasteru ako imate pitanje ili problema vezanih za ovu prezentaciju.