Mali logo udruženja i link ka naslovnoj strani

Udruženje slepih i slabovidih Srbije Beli štap

 
Pristupnica

 

Logo udruženja

Udruženje slepih i slabovidih

"Beli štap"

Vojvode Stepe br.85, 11000 Beograd,
tel: 063/555-016
web adresa: www.belistap.org
e-mail:belistap@infosky.net

 

Ime:

Ime jednog roditelja:

Prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

 

Ulica i broj:

Poštanski broj i grad:

Kontakt telefon:

e-mail:

Zanimanje:

Koja su Vaša očekivanja u vezi sa radom Udruženja?

Na koji način biste mogli da doprinesete radu Udruženja?

Nešto smo zaboravili?

   
 
 
 

©2003-2005 Beli štap. Sva prava zadržana!
Javite se našem webmasteru ako imate pitanje ili problema vezanih za ovu prezentaciju.