O udruženju

Udruženje slepih i slabovidih Srbije "Beli štap", je osnovano 16.06.2003. godine sa sedištem u Beogradu, kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana, sa ciljem da pomogne slepim i slabovidim osobama u ostvarivanju njihovih prava, obezbedi im psihosocijalnu pomoć i podršku, ali i upozna širu društvenu zajednicu  sa životom i mogućnostima slepih i slabovidih osoba. Jedan od najvažnijih ciljeva Udruženja, jeste integracija slepih i slabovidih osoba u sve društvene tokove i svakodnevne aktivnosti.

Kroz aktivnosti Udruženja, koje se odnose na delovanje u medijima, realizaciju projekata, ali i ostalih statutom predviđenih zadataka, nastoji se da se uspostavi komunikacija i saradnja, kako sa drugim marginalizovanim grupama osoba sa invaliditetom, tako i svim ostalim ljudima dobre volje.

 

Od aktivnosti, koje smo sproveli, od osnivanja do danas, izdvajamo:

  • dobijanje autorske emisije na televiziji „Jasta“ iz Lazarevca od 2003 do danas;
  • prezentaciju govornih softverā GLS, Wintalker Voice i AnReader;
  • koncert klasične muzike pod nazivom " Zajedno u zvezdanoj noći ";
  • uspešno završen projekat "Obuka slepih i slabovidih u radu na računaru";
  • letnji kamp za slepu i slabovidu omladinu u kampu ratnih vojnih invalida na Srebrnom jezeru;
  • akcije “Prošetajmo zajedno“, povodom obeležavanja svetskog Dana Belog štapa, 16. oktobra 2004 i  2005. i povodom obeležavanja konferencije "OiM" 28. maja 2005.

Posebno izdvajamo konferenciju „OiM“ i okrugli sto „Samostalno kretanje slepih i slabovidih osoba u Srbiji“:

  • Konferencijom „OiM“ (finansirana od strane Američke ambasade u Beogradu) definisan je osnovni problem slepih i slabovidih u Srbiji, a to je nedostatak peripatologa, odnosno, stručnog kadra za obuku slepih i slabovidih samostalnom kretanju. Nepostojanja peripatologa u Srbiji uskraćeno je pravo na samostalno kretanje za preko dvanaest hiljada slepih i slabovidih osoba. Na konferenciji su predstavljeni i   sledeći koraci, koji se moraju preduzeti, kako bi slepi i slabovidi u Srbiji dospeli do stepena u samostalnom kretanju na kojem su slepi i slabovidi u ostatku sveta.

  • Okruglim stolom „Samostalno kretanje slepih i slabovidih osoba u Srbiji“ ponovili smo problem i ponovo pozvali sve nadležne organizacije i institucije da nam pomognu u borbi za što skorije obezbeđivanje neophodnog stručnog kadra za obuku slepih i slabovidih samostalnom kretanju. Ponosni smo da smo od ovog okruglog stola dobili podršku kabineta Predsednika Srbije, kao i podršku gospodina Predsednika Borisa Tadića lično.

Važna nam je i  saradnja sa predstavnicima drugih organizacija koje se bave problematikom osoba sa invaliditetom. Naše udruženje je članica mreža Federacije Nevladinih Organizacija – FENS, Regionalne Mreže za decu u Centralnoj i Istočnoj Evropi – RNC, kao i koalicije „Adrenalinom protiv droge“.

 

 

 

 

 

 

©2003-2005 Beli štap. Sva prava zadržana!
Javite se našem webmasteru ako imate pitanje ili problema vezanih za ovu prezentaciju.