Mali logo udruženja i link ka naslovnoj strani

Udruženje slepih i slabovidih Srbije Beli štap

 

KONFERENCIJA OiM

Osnovno o konferenciji

Prijava apstrakata

Prošetajmo zajedno

Plakat 1

Plakat 2

Prijavljivanje učešća i dostavljanje rezimea

Molimo Vas da rezimee vaših predavanja dostavite najkasnije

do 21. maja ove godine

na adresu udruženja, faksom putem e-maila: konferencija@belistap.org.yu ili formulara za prijavu rezimea

Rezime treba da sadrži :
• uvod,
• metodologiju istraživanja,
• rezultate istraživanja,
• zaključak, i
• ključne reči.

Apstrakt treba da sadrži sledeće tehničke karakteristike :
• jezik : srpski
• od 150 do 300 reči
• obavezno naznačiti tehniku potrebnu za prezentaciju rada
• vreme izlaganja je ograničeno na 10 minuta (za sve načine izlaganja)

Unapred se radujemo Vašem učešću
 

Dobrotvor naše šetnje i konferencije je ambasada SAD u Beogradu. 

 

©2003-2005 Beli Štap. Sva prava zadržana!
Javite se našem webmasteru ako imate pitanje ili problema vezanih za ovu prezentaciju.