Mali logo udruženja i link ka naslovnoj strani

Udruženje slepih i slabovidih Srbije Beli štap

 

KONFERENCIJA OiM

Osnovno o konferenciji

Prijava apstrakata

Prošetajmo zajedno

Plakat 1

Plakat 2

Udruženje slepih i slabovidih Srbije „Beli štap“

30. maja 2005. godine,

u prostorijama Medija Centra u Beogradu, Makedonska 5, organizuje Prva strana plakata

konferenciju OiM 
Orijentacija i Mobilnost slepih i slabovidih u Srbiji i Crnoj Gori.

Okupljanje učesnika je u 9:30h, a rad konferencije počinje u 10:00h.Konferencija predstavlja početak programa:

„SMElo Štapom“

Konferencija ima cilj da istakne nedovoljnu samostalnost slepih u kretanju u našoj zemlji, kao i da ukaže na nedostatak stručnog kadra koji bi ih obučavao u samostalnom kretanju i orijentaciji. Kao i da se predlože mere i planovi za unapređenje takvog stanja. Iz zaključaka ove konferencije će proisteći direktne praktične aktivnosti obezbeđivanja adekvatnog kadra i uslova za obuku.

Cilj nam je da okupimo sve relevantne ustanove i stručnjake na polju rehabilitacije slepih i slabovidih, te time što kompletnije pokrijemo navedenu temu.

 

Dobrotvor naše šetnje i konferencije je ambasada SAD u Beogradu. 

 

©2003-2005 Beli Štap. Sva prava zadržana!
Javite se našem webmasteru ako imate pitanje ili problema vezanih za ovu prezentaciju.