Mali logo udruženja i link ka naslovnoj strani

Udruženje slepih i slabovidih Srbije Beli štap

 

KONFERENCIJA OiM

Osnovno o konferenciji

Prošetajmo zajedno

Plakat 1

Plakat 2

Prijava za konferenciju

Udruženje slepih i slabovidih Srbije „Beli štap“

30. maja 2005. godine,

u prostorijama Medija Centra u Beogradu, Makedonska 5, organizovalo je Prva strana plakata

konferenciju OiM 
Orijentacija i Mobilnost slepih i slabovidih u Srbiji i Crnoj Gori.

kao početak programa

 „SMElo Štapom“

Cilj konferencije bio je da istakne značaj samostalnog kretanja i mobilnosti slepih i slabovidih osoba, zatim da ukaže na nedostatak stručnog kadra koji bi ih obučavao u samostalnom kretanju i orijentaciji. Kao i da se predlože mere i planovi za unapređenje takvog stanja. Iz zaključaka ove konferencije će proisteći direktne praktične aktivnosti obezbeđivanja adekvatnog kadra i uslova za obuku.

Konferenciju je otvorila predsednica Udruženja slepih i slabovidih „Beli štap“  uz pozdrav učesnika i gostiju i predstavljanje Udruženja.

Na konferenciji su govorili:

Slađana Marković, pomoćnik ministra za rad zapošljavanje i socijalnu politiku, u izražavanju podrške ministarstva inicijativi pobljšanja situacije sa ovom problematikom,

Mr Damjan Tatić, koji je istakao pravo na samostalno kretanje kao deo ljudskih prava svakog čoveka.

Nina Bektić, Student političkih nauka, međunarodni odnosi i ljudska prava, Bard College, NY, koja je u Srbiji sa prvim obučenim psom vodičem, i koja je predstavila svoje lične utiske i iskustva sa psom u Srbiji, koja je dalje predstavila rad fondacije Fidelco, podvukla neophodnost obučavanja pasa vodiča u Srbiji i Crnoj Gori, sa osvrtom na međunarodne zakone koji govore o pravu na samostalno kretanje svih ljudi, posebno osoba sa hendikepom.

Radmila Laban, direktor škole za slepu i slabovidu decu „Veljko Ramadanović, koja je predstavila rad sa decom u ovoj školi na samostalnom kretanju pomoću tehnike belog štapa.

Goran Pavlović, izvršni direktor Udruženja Studenata sa hendikepom, koji je predstavio problematiku na koju nailaze slepi i slabovidi studenti na Univerzitetu u Beogradu. On je dalje predstavio aktivnosti koje sprovodi USH na rešavanju tih problema.

Cvetka Belić,  iz Društva za pomoć nedovoljno razvijenim osobama opštine Lazarevac, koja je kao stričnjak za opštu defektologiju podvukla značaj angažovanja defektologa na integralnoj rehabilitaciji slepih i slabovidih osoba uz osvrt na obuku u samostalnom kretanju kao osnovni segment te rehabilitacije.

Naši gosti na konferenciji bili su članovi Udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet Hrvatske, koji su ujedno i naši partneri u realizaciji programa  „SMElo Štapom“. Oni su predstavili svoj petnaestogodišnji rad na orijentaciji i mobilnosti slepih. Predstavili su i osnovne smernice rada pri obuci u kretanju slepih i slabovidih tehnikom belog štapa, kao i kretanje uz psa vodiča. Za kraj svoje prezentacije, Udruga je povela nekoliko slepih gostiju  i nekoliko zainteresovanih gostiju bez oštećenja vida da osete kako je kretanje pomoću pasa vodiča.

Nakon ovih izlagača Udruženje slepih i slabovidih Srbije „Beli štap“ je prezentovalo trenutnu situaciju u Srbiji i Crnoj Gori što se tiče obuke slepih i slabovidih osoba u samostalnom kretanju i orijentaciji, kao i broja stručnjaka koji sa slepim i slabovidim osobama rade na tom polju. Prezentaciju možete preuzeti ovde.
 

Pogledajte galeriju fotografija sa konferencije
 

Dobrotvor naše šetnje i konferencije je ambasada SAD u Beogradu. 

 

©2003-2005 Beli Štap. Sva prava zadržana!
Javite se našem webmasteru ako imate pitanje ili problema vezanih za ovu prezentaciju.