Mali logo udruženja i link ka naslovnoj straniUdruženje slepih i slabovidih Srbije Beli štap

 

Projekat „Edukacija šire društvene zajednice putem TV emisija - UPOZNAJTE NAS BOLJE ...“

Upoznajte nas bolje

Na konkursu Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku iz 2005. godine, Udruženju „Beli štap“ je odobren nastavak projekta "Edukacija šire društvene zajednice putem TV emisija - Upoznajte nas bolje ...“         

Kako kod osoba sa invaliditetom postoji nedovoljna  obaveštenost o osnovnim pravima i slobodama, osnovni cilj projekta je otklanjanje brojnih predrasuda vezanih za psihofizičke barijere koje nas sprečavaju da živimo i radimo ravnopravno sa sugrađanima bez invaliditeta. Želimo da se društvena zajednica upozna sa nama čime bi se olakšao život i rad osoba sa invaliditetom, odnosno, da se široj društvenoj zajednici ukaže na naše probleme, kao i na načine za njihovo rešavanje.

Velika je gledanost proistekla trogodišnjom realizacijom ovog projekta i smatramo da je to jedan od boljih načina da šira populacija stvori pravu sliku o nama. Ujedno će se brojne predrasude razbiti i razvejati, te će i ljudima iz naše sredine biti mnogo lakše da savladaju barijeru koja postoji pri susretu sa osobom sa invaliditetom.

Sam naziv emisije: „Upoznajte nas bolje“ i govori o našoj nameri da se predstavimo i upoznamo sa našim prvim komšijama, prijateljima i okolinom.

Od trećeg ciklusa se kao novina uvodi i pristupačnost svim osobama sa invaliditetom u praćenju programa, pa će tako i osobe oštećenog sluha imati pored voditelja  emisije i

PREVODIOCA ZA GESTOVNI - ZNAKOVNI JEZIK

Ukoliko želite da se neko iz vašeg okruženja predstavi ili mislite da nismo dovoljno dobro obradili neku od oblasti koja Vas zanima, možete nas kontaktirati na e-mail belistap@eunet.yu i tako  pomoći oko kreiranja toka i rada budućih emisija.

 

 Galerija:


Upoznajte nas bolje
Upoznajte nas bolje Upoznajte nas bolje

Povratak na vrh


©2003-2005 Beli Štap. Sva prava zadržana!

Javite se našem webmasteru ako imate pitanje ili problema vezanih za ovu prezentaciju.