Mali logo udruženja i link ka naslovnoj strani

Udruženje slepih i slabovidih Srbije Beli štap

 
Aktuelni projekti

Projekti u realizaciji:

"Obuka slepih i slabovidih za rad na računaru"

Nastavak projekta

Donator: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije

 

"Integrisanje i edukacija šire društvene zajednice putem TV emisija"

Nastavak projekta

Donator: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije

 

"Prijatelji"

Donator: BCIF (Balkanski Fond za podršku lokalnim inicijativama)

 

Aktuelni projekti

 

©2003-2005 Beli štap. Sva prava zadržana!
Javite se našem webmasteru ako imate pitanje ili problema vezanih za ovu prezentaciju.